Linnutalu logo - kuulus kollane

PRIA toetus

Linnu talu OÜ rekonstrueeris 2016. aastal meetme 4.1 abil kanala nr 5 vabapidamisel lindlaks ning ostis sinna õrrekanala seadmed 18 622 linnukohale. Toetatava tegevuse eesmärgiks oli hakata linnusõbralikul moel ning arvestataval hulgal tootma õrrekanade mune ning tagada selle pidamisviisi jätkusuutlik kasv.

Linnu talu OÜ rekonstrueeris aastal 2018 meetme 4.1 abil Valgamaal Korijärve külas asuva Võime lauda õrre- ja vabapidamisel kanalaks 21 949 linnukohaga ning ehitas lindla juurde uue tahesõnnikuhoidla.  Toetatava tegevuse eesmärgiks on suurendada linnusõbralikul moel ning märkimisväärsel hulgal õrre-ja vabapidamiskanade munade tootmist ning tagada nende pidamisviiside jätkusuutlik kasv.

Aastal 2019-2020 ehitas Linnu talu OÜ PRIA toetusel meetme 4.1 abil neljale sõnnikuhoidlale peale metallkonstruktsioonkatused sadevete ja lume kaitseks ning ammoniaagilendumise vähendamiseks.

logo-mak-2014-2020-h-col-eu-text (1)